Speciālisti Meklēt pēc pakalpojuma

Meklēt pēc pakalpojuma

Dr. Baiba Norīte-Lapsiņa

Neirologs

Dr. Baiba Norīte-Lapsiņa

Neirologs

Dr. Baiba Norīte-Lapsiņa

Neirologs

Specializācija

Rīgas  Medicīnas institūta ( tagad RSU ) Pediatrijas fakultātes absolvente (1988.gads).
1989.gadā ieguvusi specializāciju bērnu  neiroloģijā. 1994.gadā stažējusies Minsteres Universitātē – Vācijā.
Bērnu-neirologu asociācijas biedre( tās prezidente no 1994.-1998.gadam). Latvijas Pretepilepsijas līgas biedre.
Regulāri lasa lekcijas par dažādiem bērnu-neiroloģijas jautājumiem.
Regulāru piedalījusies starptautiskos  kongresos, kas veltīti neiroloģijas ,epilepsijas un neirofizioloģijas jautājumiem.

Šobrīd ” Klīnikā DiaMed”  veic tikai izmeklējumu aprakstus.