ERGOTERAPIJA

SPECIĀLISTU KONSULTĀCIJAS
UZTURA SPECIĀLISTS
INTENSĪVAIS MAGNĒTS
INTENSĪVAIS LĀZERIS
K.ŠROTAS TERAPIJA
MASĀŽAS
ERGOTERAPIJA
MEDICĪNISKĀ TEIPOŠANA
SLINGA TERAPIJA

Ergoterapeits strādā ar klientiem visās vecuma grupās ar priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, pieaugušajiem darbspējīgā vecumā un vecāka gada gājuma cilvēkiem. Ergoterapeits palīdz cilvēkiem ar dažādiem kustību traucējumiem, kas radušies pēc pārciesta insulta, nervu bojājumiem, reimatoloģiskām saslimšanām, traumām u.tml.

Ergoterapija vispirms tiek vērsta uz zaudēto/traucēto spēju atjaunošanu, izmantojot roku vingrinājumus, sensoro stimulāciju un reālas vai imitētas aktivitātes. Traucējumu mazināšanas laikā, kā arī neatgriezenisku traucējumu gadījumos, klientam tiek ieteiktas kompensatoras aktivitāšu veikšanas tehnikas, palīglīdzekļi, vides modifikācijas.

Terapeits izglīto un apmāca pacientus par tehniskajiem palīglīdzekļiem (to nepieciešamību, lietošanu); ergonomikas pamatprincipiem, muguras sāpju gadījumā (piemēram, atrodoties darbā, lai mazinātu sāpes un atvieglotu aktivitāšu veikšanu); locītavas aizsardzības principiem, locītavu iekaisuma gadījumos; enerģijas taupīšanas tehnikām un aktivitāšu sabalansētību,  hronisku un progresējošu saslimšanu gadījumos. Ergoterapeits strādā ar  roku traumām, saslimšanām, traucējumu mazināšanai; dažādām aktivitāšu grūtībām, palīdzot atgūt, apgūt prasmes vai pielāgot aktivitāšu veikšanu pacienta spējām.

Visas minētās metodes ergoterapeits veic, lai veicinātu klienta neatkarību viņam nozīmīgās ikdienas aktivitātēs (ēšana, ģērbšanās u.c.). Aktivitāte ir ergoterapeita instruments un mērķis.

  • Ergoterapeita pirmreizēja izmeklēšana, funkcionāla stāvokļa noteikšana, rehabilitācijas programmas sastādīšana
  • Ergoterapeita individuālās nodarbība,
  • Masāžas un manuālās terapijas elementi
Uzzināt vairāk

Kristīne Seržāne

Ergoterapeits

Pieteikties vizītei